Transgraniczny organ dokumentacji dla perłoródki rzecznej

 Logo EU Logo Ziel 3Logo Euregio Egrensis Logo Stadt Rehau   Logo Stadt Hranice
 
                     Projekt dofinansowywany ze środków pomocowych Unii Europejskiej
                                – Priorytet IV A dla inicjatywy EUREGIO EGRENSIS
 
 
Organ dokumentacji w obszarze trójkąta krajów Bawaria – Czechy - Saksonia istnieje od września 2008. Celem bawarsko - czeskiego projektu jest informowanie mieszkańców terenów położonych po obu stronach granicy o specyfice lokalnych strumieni oraz pełnienie funkcji centralnego organu kontaktowego. Zadaniem instytucji miałaby być wymiana informacji pomiędzy specjalistycznymi jednostkami zaangażowanymi w ochronę małży oraz pozostałymi instytucjami zajmującymi się zagadnieniami związanymi z PR.

Początkowo główne zadanie polegałoby na gromadzeniu bogatej literatury oraz informacji dotyczących tego zagrożonego wyginięciem gatunku. W oparciu o bogaty zbiór dokonano następnie w ramach wspieranego przez Unię Europejską oraz Euregio Egrensis niewielkiego projektu opracowania koncepcji wystawy oraz folderu „Perłoródka rzeczna – dokumentacja transgraniczna“, a także przygotowanie prezentacji internetowej.

Miasta Rehau oraz Hranice zaoferowały się jako partnerzy projektu, ponieważ ich wspólna granica gmin stanowi jednocześnie granicę państwową pomiędzy Niemcami a Republiką Czeską. Tak też znajduje się jeden z licznych strumieni perłowych w trójkącie krajów Bawaria – Czechy - Saksonia. Tamtejsza populacja perłoródki rzecznej już od połowy ubiegłego stulecia przyciąga uwagę naukowców oraz badaczy regionu, ale także władz po obu stronach granicy. Efektem tego zainteresowania były prowadzone już w latach 80-tych ubiegłego wieku pierwsze działania transgraniczne służące ochronie perłoródki rzecznej w tym rejonie.

Perłoródka rzeczna Margaritifera margaritifera stanowi jednak przypadek graniczny nie tylko z racji swego występowania w przygranicznych strumieniach trójkąta krajów oraz zagrożenia wyginięciem, ale również poprzez charakterystyczny dla swojego gatunku tryb życia zaadaptowany do naturalnych warunków ograniczonych substancji odżywczych.
 
 
 
 
  Ausstellung Flussperlmuschel Rehau     Ausstellung Flussperlmuschel Dreiländereck     Ausstellung Flussperlmuschel Hranice

zurück